Blog Single

Kế toán tài chính là gì

Kế toán tài chính là gì? Những công việc và vai trò của một kế tài chính trong doanh nghiệp là gì? Trong bài viết này, hãy cũng Mie Master tìm hiểu chi tiết về kế toán tài chính trong doanh nghiệp, một lĩnh vực khiến nhiều người khó hình dung và hiểu hết được công việc, vai trò của họ.

Kế toán tài chính

Kế toán tài chính

Khái niệm

Kế toán tài chính (tiếng Anh là Financial accounting) là vị trí kế toán thực hiện công việc thu thập, xử lý, phân tích, kiểm tra và cung cấp những dữ liệu về thông tin tài chính kinh tế thông qua báo cáo tài chính đến những ai có nhu cầu về việc sử dụng.

Kế toán tài chính có vai trò quan trọng trong việc phân tích, phản ánh tình trạng và biến động về tài sản, dòng tiên vốn của doanh nghiệp.

Đặc điểm của kế toán tài chính

Mỗi vị trí kế toán sẽ có đặc điểm nhất định. Đặc điểm của kế toán tài chính bao gồm

 • Kế toán tài chính thực hiện cung cấp những thông tin chủ yếu cho những người có nhu cầu nhằm đảm bảo được tính khách quan và thống nhất. Với đặc điểm này kế toán tài chính cần phải tuân thủ những nguyên tắc, quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán
 • Kế toán tài chính mang tính pháp lệnh, được hiểu một cách đơn giản là nếu muốn các hoạt động thực hiện ghi chép, cung cấp thông tin cho kế toán được thừa nhận phải được tuân thủ theo những quy định chặt chẽ và thống nhất.
 • Những thông tin mà kế toán tài chính cung cấp đều là những thông tin tổng hợp đã phát sinh và xảy ra trước đó và được thể hiện bằng hình thái giá trị
 • Kế toán tài chính cung cấp báo cáo tài chính về kết quả và tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo hoặc định kỳ hoặc hàng năm

Vai trò của kế toán tài chính

Vai trò của kế toán tài chính

Các vai trò quan trọng của một kế toán tài chính bao gồm:

 • Đóng góp vai trò vào sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp
 • Cung cấp những thông tin chính xác về tính hình hoạt động của doanh nghiệp giúp lãnh đạo doanh nghiệp có những quyết định quan trọng trong đổi mới, quản lý và định hướng phát triển trong tương lai
 • Giúp lãnh đạo doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh
 • Cung cấp thông tin chính xác về kết quả tài chính, tình hình quản lý các chi phí giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa chi phí, điều hòa tình hình tài chính của doanh nghiệp
 • Những thông tin từ kế toán tài chính là cơ sở pháp lý quan trọng giúp giải quyết rõ ràng khi có tranh chấp, khiếu nại và cũng là căn cứ cho việc vay vốn ngân hàng và đầu tư

Nguyên tắc quan trọng khi làm kế toán tài chính

Để có thể đem đến những thông tin chính xác, hữu ích trên các phương diện và phạm vi khác nhau kế toán tài chính tuyệt đối phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản như hoạt động liên tục, nhất quán, thận trọng, giá phí…

Theo Điều 6 Luật Kế toán, kế toán tài chính phải tuân theo quy tắc của kế toán doanh nghiệp nói chung như sau:

Nguyên tắc quan trọng khi làm kế toán tài chính

 • Giá trị tài sản và nợ phải trả sẽ được ghi nhận ban đầu theo giá gốc
 • Áp dụng nhất quán những quy định và phương pháp kế toán đã chọn trong mỗi kỳ kế toán năm. Nếu có sự thay đổi về phương pháp thì kế toán thì cần thực hiện giải trình chi tiết trong báo cáo tài chính
 • Thực hiện phản ánh một cách khách quan, đúng thực tế, đầy đủ và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính kế toán phát sinh
 • Đối với việc lập và nộp BCTC, kế toán phải thực hiện chính xác và nộp đúng thời hạn. Những thông tin và số liệu trong BCTC của doanh nghiệp cần được công khai theo quy định của Luật Kế toán (Điều 31, Điều 32)
 • Kế toán thực hiện đánh giá tài sản và phân bổ những khoản chi, thu một cách đồng nhất và thận trọng, chính xác không có sự sai lệch
 • Lập và trình bày BCTC phải phản ánh được đúng bản chất của mỗi giao dịch hơn là hình thức

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *