Blog Single

Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán thuế tại Mie Master cho doanh nghiệp tiếp nhận bất cứ câu hỏi nào khi quý khách hàng gặp vấn đề hay chưa hiểu về thuế.

Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp

 • Kê khai và nộp (nếu cần) thuế môn bài hàng năm.
 • Lập và báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng/quý theo quy định.
 • Thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế TNDN, thuế TNCN.
 • Lập và báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
 • Lập và báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
 • Lập và báo cáo quyết toán các loại thuế khác có liên quan.
 • Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

Sổ sách kế toán cho doanh nghiệp

 • Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.
 • Hỗ trợ lập hồ sơ, báo cáo tài chính để vay vốn.
 • Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.

Báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp

Cân đối lãi – lỗ, lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
 • Quyết toán thuế TNDN
 • Quyết toán thuế TNCN

Tư vấn các vấn đề về kế toán

 • Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Hỗ trợ tư vấn về Luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho doanh nghiệp

Dịch vụ quyết toán thuế TNDN đúng Luật

 • Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, thuế phát sinh
 • Rà soát, kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Hạch toán và ghi sổ sách các hồ sơ, chứng từ kế toán, thuế, …
 • Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định;
 • Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp;
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp.

Hỗ trợ giao nhận chứng từ và nộp báo cáo

 • Nhận hồ sơ, chứng từ của Doanh nghiệp;
 • Nộp các báo cáo thuế cho cơ quan thuế;
 • Bàn giao sổ sách, chứng từ kế toán khi hoàn thành dịch vụ hoặc hoàn thành một phần dịch vụ khi có yêu cầu

Tư vấn thuế

Tư vấn thuế

 • Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện
 • Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp;
 • Kiểm tra lại đối chiếu chứng từ gốc so với tờ khai thuế GTGT hàng tháng để phát hiện thiếu sót.
 • Điều chỉnh, bổ sung các chứng từ kế toán chặt chẽ với chứng từ gốc.
 • Tư vấn, xử lý các tình huống tồn đọng của chứng từ: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ….

Một số thắc mắc

Công ty không xuất hóa đơn có cần nộp báo cáo thuế hay không?

 • Câu trả lời là CÓ.
 • Theo quy định, dù doanh nghiệp không xuất hóa đơn vẫn phải nộp báo thuế hàng quý và báo cáo tài chính vào cuối năm.

Mie Master có hỗ trợ khi gặp các vấn đề về thuế hay hóa đơn hay không?

 • Câu trả lời là CÓ.
 • Chúng tôi sẽ tiếp nhận bất cứ câu hỏi nào khi quý khách hàng gặp vấn đề hay chưa hiểu về thuế.

Mức phạt khi nộp chậm tiền thuế là bao nhiêu?

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *