Blog Single

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH CƠ BẢN

17


Sau đây Mie Team sẽ hỗ trợ các NĐT những thế đánh cơ bản để NĐT có thể dễ dàng tiếp cận với sàn giao dịch Bitrading.

Chúng ta sẽ bắt đầu với cách thức vào lệnh :

Từ trang chủ :

18


Chúng ta sẽ dự đoán tỉ giá thay đổi để vào lệnh :

BUY : Chúng ta sẽ đặt lệnh Buy khi dự đoán tỉ giá tăng lên

SELL : Chúng ta sẽ đặt lệnh Sell khi dự đoán tỉ giá giảm xuống

19


Chúng ta sẽ có 60s để vừa đặt lệnh vừa chờ kết quả :

30s đầu : đặt lệnh ( 30s đầu 2 nút BUY và SELL sẽ sáng )

30s sau : Chờ kết quả đổ về ( 30s sau 2 nút BUY và SELL sẽ mờ tối )

20


Bắt đầu chúng ta áp dụng các thế để xuống lệnh 1 cách đúng đắn hơn :

Chúng ta sẽ xử dụng phương pháp 5 thế đánh cơ bản :

1.    1.     Thế Bắt Đồng Màu

a.      Gặp 4 Buy ( xanh ) => Đánh Buy ( Xanh )

b.     Gặp 4 Sell ( Đỏ ) => Đánh Sell ( Đỏ )

21

2.  2.     Thế PingPong ( Xen Kẽ )

a.      Gặp 1 Buy và 1 Sell xen kẽ  =>  Đánh Buy ( Xanh )

b.     Gặp 1 Sell và 1 Buy xen kẽ  =>  Đánh Sell ( Đỏ )

22


3.  

3.   3.      Thế Bánh Mì

a.      Gặp 1 Buy 2 Sell 1 Buy => Đánh Sell ( Đỏ )

b.     Gặp 1 Sell 2 Buy 1 Sell => Đánh Buy ( Xanh )

23


4.     Thế Cặp

a.      Gặp 2 Buy 2 Sell => Đánh Buy ( Xanh )

b.     Gặp 2 Sell 2 Buy => Đánh Sell ( Đỏ )

24

5.     Thế Chặn 3

a.      Gặp 1 Buy 3 Sell 1 Buy => Đánh Sell ( Đỏ )

b.     Gặp 1 Sell 3 Buy 1 Sell => Đánh Buy ( Xanh )

25 

Đây là những thế đánh cơ bản các NĐT có thể tham khảo để dễ dàng giao dịch hơn .

 Bên cạnh đó Mie Team sẽ có hỗ trợ nhưng phiên đọc lệnh trên Discord cũng như trên Telegram từ 8h00 => 23h00 bởi các chuyên gia lâu năm trong thị trường BO

 

Sẽ giúp các NĐT có thể đạt được lợi nhuận trong ngày.

 

Chúc bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *