Blog Single

BOT AUTO TRADE – BOT TỰ ĐỘNG GIAO DỊCH

 BOT AUTO TRADE – BOT TỰ ĐỘNG GIAO DỊCH

11


 Team cung cấp miễn phí Bot Auto Trade cho các NĐT tham gia vào Team.

Bot Auto Trade là Bot hỗ trợ tự động giao dịch theo lệnh riêng của NĐT setup cho bot .

Chúng ta sẽ đi vào Bot Auto Trade – cách thức sử dụng bot :

Bước 1 : Bạn vào ứng dụng chat Telegram

Copy Username của Bot và mục tìm kiếm

@AutoBitProBot

Sau khi dán vào mục tìm kiếm => sẽ hiển thị kết quả là “ Auto bittrading BTC “

Click vào Auto Bot

12


Sau khi vào Auto Bot => Bạn bấm “ Start “ để bắt đầu

13


Sau khi bấm “ Start “ thì Bot sẽ hiển thị bảng mục lục :

14


Để sử dụng được Bot Auto Trade => bạn phải nhập Token để kích hoạt Bot

Liên hệ với mình qua Telegram để được nhận hỗ trợ về Token sử dụng Bot


https://t.me/quangusdt

Sau khi có Token bạn sử dụng dòng lệnh để kích hoạt Bot Auto Trade:

/addtoken { mã token }

Bot sẽ phản hồi đã thêm key thành công

15


Sau khi đã kích hoạt Bot Auto Trade

Chúng ta sẽ xem các mục trợ giúp như sau :

/login – Login để bắt đầu.

/help – Xem hướng dẫn.

/show – Xem lại cài đặt.

/startbot – Bắt đầu tự dộng giao dịch.

/stop – Dừng tự động đặt lệnh.

/stop_l100 – Dừng tự động đặt lệnh khi Balance <= 100.

/stop_h100 – Dừng tự động đặt lệnh khi Balance >= 100.

/profitd – Xem profit ngày.

/profitw – Xem profit tuần.

/profitw – Xem profit tháng.

/addtoken – Thêm token để kích hoạt bot trade (liên hệ mình qua telegram)

Vd: /addtoken Pfkkxawu8kCg84Oz2x4QGQ

 

Quản lý vốn:

/bet_1,3,5,7,17 – Thiết lập quản lý vốn 1 3 5 7 17

Bắt đầu với bet 1

Nếu “lose” sẽ tăng bet thành 3,5,7…

Nếu “win” sẽ quay lại bet 1

Với bet = 0, Sẽ bỏ qua lệnh đó và dựa vào thắng thua để tăng / reset cược

Với bet = -1, Sẽ bỏ qua lệnh đó và tăng cược

 

Cài đặt vào lệnh tự động:

/2b2s_b – Gặp 2 nến Xanh trở lên + 2 nến đỏ thì Buy. (3b2s,4b2s,5b2s vẫn sẽ tính)

/3s_s – Gặp 3 nến Đỏ trở lên thì Sell 20. (4s,5s,6s… vẫn sẽ tính)

 

* Thêm w (win đúp) phía trước lệnh:

/w2b2s_b – Gặp 2 nến Xanh trở lên + 2 nến đó thì Buy. (3b2s,4b2s,5b2s vẫn sẽ tính)

/w3s_s – Gặp 3 nến Đỏ trở lên thì Sell 20. (4s,5s,6s… vẫn sẽ tính)

Lưu ý: Các lệnh win đúp khi win sẽ tiếp tục tăng cược theo bet và thua sẽ quay lại bet 1

 

* Thêm e (exactly) phía trước lệnh:

/e2b2s_b – Gặp “đúng” 2 nến Xanh 2 nến đỏ thì Buy.

/e3s_s – Gặp đúng 3 nến Đỏ thì Sell.

 

 

Chúng ta sẽ bắt đầu làm 1 ví dụ :

Bước 1 : Chúng ta login tài khoản vào Bot :

Bằng câu lệnh sau :

ð  /login : đăng nhập tài khoản ID Live Account vào Bot

ð  Sau khi đăng nhập thành công => Bot sẽ phản hồi đã lien kết thành công

ð  /1b_s : Cài lệnh muốn đánh ( tín hiệu 1 Buy => bot sẽ đánh Sell )

ð  /1s_b : Cài lệnh muốn đánh ( tín hiệu 1 Sell => bot sẽ đánh Buy )

ð  /bet_1,2,4,8,16… : Cài quản lý vốn

ð  /stop_h3010 : cài lệnh tự động dừng khi đạt vốn mong muốn

ð  /show : đặt lệnh để kiểm tra lại các lệnh trên đã khớp chưa

ð  /startbot : Đặt lệnh để bot tự động chạy

 

16


 Và đây là khi Bot chạy lệnh thành công :

 

17


Như vậy chúng ta đã hoàn thành các bước để sử dụng được Bot Auto Trade .

Mọi thong tin về Bot xin lien hệ mình qua Telegram.

Chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *